Az agressziónak is több szintje van

Van ugye az, amikor valaki túlreagál dolgokat, indokolatlanul heves viszont-reakciót produkál, és némi nevelés, csitítás, büntetés, stb., levezetheti erről. 

És van, aki rabiátus, de hamar visszakozik, megbán. 

És van a szimpla vadbarom, akinek alapértelmezésében van ott az arrogáns fellépés, a tahóság, a bunkómód eltaposás, akinek intellektuális kapacitása és kulturális deficitje adja ki a mindenen átgázolást, és akivel emiatt nagyon nehéz bármit kis kezdeni, de lehet például fontos ügyektől, helyektől távol tartani, lehet tőle megóvni a normákat így-úgy, de elfogadó többséget azzal, hogy be sem engedjük az érzékenyebb helyekre, nemhogy még behívjuk.

BÉCSBŐL JELENTI MAROSVÁSÁRHELYI KOLLÉGÁNK:

lovagaszélbenOrval és Bécsi Tudósítónk

Reklámok

Díjat neki

jós” Nemrég arra hívta fel nézői figyelmét, hogy egy bolgár látnokasszony, akinek jóslatai 80 százalékban megvalósulnak, megjövendölte: 2115-ben az idegenek a magyarokon keresztül veszik fel a kapcsolatot az emberiséggel. A magyarok eredetére vonatkozó elméleteket pedig így szintetizálta: „Mi, sumérok, szkíták, etruszkok, kelták, hunok – vagyis magyarok.” – ÍRTA VOLT SZANISZLÓ F.”

NEM AKÁRMILYEN ELMEZAVAR EZ, ELGONDOLKODTATÓ, MI LEHET AZ ALAPJA:

– FRUSZTRÁCIÓ, KISEBBRENDŰSÉG-ÉRZET, ELHANYAGOLTSÁG-ÉRZÉS, KÉPESSÉGVESZTÉS OKÁN AKKUMLÁLÓDOTT DEPRESSZÍV VILÁGSZEMLÉLET

– IMPOTENCIA 

– DEMENCIA, ELBUTULÁSOS LEÉPÜLÉS

– MUNKANÉLKÜLISÉGBŐL EREDEZTETHETŐ BÉRFIRKÁSSZÁ VÁLÁS JELENTŐS ANYAGI HASZONSZERZÉS CÉLJÁBÓL

– KÉPERNYŐFÜGGŐSÉG MIATT DEVALVÁLÓDOTT ÉRTÉKSZEMLÉLET

– ERŐS KOHÉZIÓS JELLEMZŐKKEL BÍRÓ PERIFÉRIKUS CSOPORTOK, FUNDAMENTALISTA KÖZEG IRÁNTI AUTORITER VONZALOM

– PARANOID-SKIZOFRÉN SZEMÉLYISÉGZAVAR MEGFELELŐ KÖZEGGEL TÁRSULVA

– BORDERLINE SZEMÉLYISÉGZAVAR TÉVESZMÉKRE ÉPÜLŐ GONDOLATI HÁTTÉRREL

– BIPOLÁRIS DEPRESSZIÓ MÁNIÁS SZAKASZAINAK KÉNYSZERESEN ALKOTÓKÉNT/TEREMTŐKÉNT MEGÉLT SZAKASZAIBAN MEGALKOTOTT TÉVESZMERENDSZER ÚJRA ÉS ÚJRA ELŐVETT ÉS TOVÁBBFEJLESZTETT/BONYOLÍTOTT KONKLÚZIÓIHOZ VALÓ KÉNYSZERES RAGASZKODÁS, DEPRESSZIÓS SZAKASZBAN HASONLÓAN HEVES PÁNIKREAKCIÓKKAL, FÓBIÁKKAL

Orval